• de toekomst lacht ons toe...!
  • ontwikkelen in een veilige omgeving

  • uitdagingen, mogelijkheden, oplossingen

  • uitgangspunt is de leerling

  • Praktische vaardigheden aanleren!

Oost ter Hout

School voor Praktijkonderwijs

Oost ter Hout is een prachtig gelegen praktijkschool aan het Spaarne die vrij recent in 2014-15 is gerenoveerd. Wij zijn een zeer moderne school in een monumentaal pand. Oost ter Hout kenmerkt zich door structuur, orde, veiligheid, acceptatie, uitdaging en plezier. Uitgangspunt is het kind, dan de leerling en daarna pas de lesstof.

Wij werken volgens de principes van het competentiegericht leren. Dit houdt in dat we de vaardigheden aanleren die nodig zijn voor het uitoefenen van een beroep. Op deze manier gaan wij met de leerling op zoek naar zijn/haar sterke kanten en zoeken we samen een goede arbeidsplaats in de maatschappij of een vervolgopleiding.

Praktijkonderwijs bereidt de leerling voor op:

  • Werken: functies binnen de arbeidsmarkt op het gemiddelde niveau van assistent.
  • Wonen: zo goed als mogelijk zorgdragen voor jezelf en je directe omgeving.
  • Vrije tijd: het leren omgaan met en het zinvol leren besteden van deze tijd.
  • Burgerschap: het kunnen en willen deelnemen aan de samenleving.

Het uiteindelijke streven is erop gericht dat de leerlingen zich later zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij weten te redden. Het begeleiden naar werk is hierbij een belangrijk aspect.

Op onze website vindt u alle relevante informatie over ons lesaanbod, schoolregels, stage, aanmelden, plusklas, nieuws, foto's en verdere informatie die onze school aangaat. Verder kunt u ook naar onze facebook pagina en twitter gaan en daar eventuele reacties achterlaten.

Mocht u interesse hebben voor een bezoekje aan onze school om te kijken of onze school geschikt is voor uw zoon, dochter, pupil of leerling dan kunt u ons bereiken door een mail te sturen of door een telefonische afspraak te maken.

Team Oost ter Hout

NIEUWS

Open doemiddagen

Opendag

Lees meer...

AANMELDEN

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Via deze link kunt u uw zoon, dochter en/of pupil aanmelden voor een afspraak voor het nieuwe schooljaar 2020-2021. Ook kunt u een bezoek aan onze school aanvragen om een indruk te krijgen of wij een geschikte school zouden kunnen zijn voor u zoon, dochter, pupil en of  leerling.

De inschrijvingen kunnen gedaan worden tot en met half maart 2020.

Mededelingen
  • Schoolgids
  • Oosterhoutloop

In de jaaragenda van de schoolgids staat onder week 39 abusievelijk oktober vermeld, dit moet zijn september.

Op pagina 11 'schoolvakanties' staat 2e pinksterdag vermeld op 10 juni 2020, dit moet zijn 1 juni 2020. In de jaaragenda staat de datum wel correct vermeld.


Op vrijdag 18 oktober zullen de leerlingen uit de onderbouw, zoals elk jaar, deelnemen aan de Oosterhoutloop. Dit zijn 3 rondes om de "Haarlemmerhout", De snelste bij de meisjes en jongens van zowel de 1e klas als 2e klas zullen een mooie prijs krijgen en een vermelding in de kampioenenlijst! Uiteraard zijn de ouders van harte welkom om te komen kijken. Aanvang 13.00 uur.

Schoolgids

©2019 Oost ter Hout Praktijkschool | Webdesign: MitZ.nl