T: 023-5290350

 
 

De school besteedt veel aandacht aan een rustig en veilig klimaat op en rond de school.

In het kader van de veilige school heeft de school contact met de politie Zuid-Kennemerland. Deze contacten lopen via de wijkagent. De gesprekken hebben veelal een oriënterend of preventief karakter.logo politie kennemerland

Ga naar boven

onderlijn