Taal en rekenen

De leerling  krijgt drie keer in de week les in Nederlands en rekenen. Voor beide vakken geldt dat de leerling werkt op zijn of haar eigen niveau.

Aan het begin van het jaar nemen we een toets af om te kijken wat de leerling al kan en waar hij of zij nog hulp bij nodig hebt.
Hierdoor weten we precies welk boek we aan de leerling geven dat past bij zijn of haar  niveau.

• Rekenen
Voor rekenen gebruiken we de methode Deviant. Deze is op verschillende niveaus, waardoor er altijd een boek is dat bij de leerling past. We werken zowel in een boek als op de computer. Mocht de leerling moeite hebben met Deviant, dan kunnen we ook gebruik maken van andere werkboeken.
Voor thuis is er Muiswerk. Hiermee kunnen de leerlingen thuis aan de slag met rekenen en/of Nederlands. Dit is niet verplicht maar kan de leerling wel helpen in de ontwikkeling van die leergebieden.

• Nederlands
Voor Nederlands gebruiken we de methode Deviant. Deze is op verschillende niveaus beschikbaar. Net als bij rekenen is de methode zowel in een boek als digitaal. Voor Nederlands gebruiken we ook Werken aan Nederlands op verschillende niveaus.

Ook voor Nederlands is er Muiswerk. Hierdoor kan de leerling thuis verder oefenen en krijg je het lesaanbod precies op maat. Dit is niet verplicht, maar kan wel helpen.

• Engels  De leerling leert tijdens de lessen Engels zich verstaanbaar te maken en de ander te begrijpen. We maken hierbij gebruik van de methode Deviant waarin de leerling ook eenvoudige teksten leest en stukjes leert schrijven.

©2020 Oost ter Hout Praktijkschool | Webdesign: MitZ.nl