Skip to main content

Plusklas

De leerlingen van de plusklassen starten de dag, net zoals de andere klassen, in hun eigen lokaal met vaste mentor. Na mentortijd blijven de Plusklasleerlingen in hetzelfde lokaal en krijgen dan AVO lessen van hun mentor tot de kleine pauze (10.20 uur). De rest van het rooster volgen de leerlingen samen als vaste groep. Elke dag wordt afgesloten, net als in de regulier klassen, bij de mentor tijdens mentortijd.

We streven in de onderbouw van de plusklassen ernaar dat de mentor zoveel mogelijk AVO-lessen geeft aan de eigen mentorklas. De leerlingen hebben hierdoor minder verschillende docenten en minder leswisselingen wat zorgt voor rust en duidelijkheid in hun rooster. Leerlingen krijgen hierdoor meer gelegenheid om te wennen aan de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Doordat deze groep kleiner is (maximaal 9 leerlingen) dan de reguliere klassen (maximaal 14 leerlingen) is er meer tijd en aandacht voor de individuele leerling. Het inoefenen van algemene en cognitieve vaardigheden gebeurt, waar dat nodig is, in kleinere stapjes. Er is herhaling in de breedte en er wordt gebruik gemaakt van meer visuele ondersteuning.

De kleinere klassen zorgen voor meer rust in de groep wat de concentratie en prikkelverwerking van leerlingen ten goede komt. Doordat de mentor zelf de meeste AVO lessen geeft, leert de mentor van de plusklas zijn mentorleerlingen sneller beter kennen. Hierdoor is er meer aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen en kan de mentor de leerlingen intensiever begeleiden bij hun persoonlijke doelen. In de praktijk zien we dat leerlingen die veel behoefte hebben aan duidelijkheid, structuur en veiligheid, leerlingen die sociaal emotioneel kwetsbaar zijn en sociaal emotioneel jonger* functioneren dan leeftijdsgenoten goed gedijen in de Plusklas die Oost ter Hout biedt.  

De tweedejaars plusklasleerlingen kiezen voor leerjaar drie, net als de leerlingen uit de andere klassen, een regulier profiel. Leerlingen kunnen zich op deze manier verder ontwikkelen op de gebieden waar hun interesses liggen. De leerlingen hebben hierdoor geen vast rooster meer als Plusklas maar alleen nog mentortijd samen als vaste groep.

Leerlingen die nog niet klaar zijn om in het derde leerjaar een individuele stage te starten, worden ingedeeld bij de groepsstage. Daar kunnen ze werken aan de arbeidscompetenties die nodig zijn voor een individuele stage met eventueel meer begeleiding. De kleine groep van maximaal zeven leerlingen wordt begeleid door een vaste stagedocent van Oost ter Hout. Uiteraard is het mogelijk om vanuit de groepsstage door te stromen naar een reguliere stage. Deze stap wordt overlegd met de leerling, ouders, mentor en stagebegeleider.

*Indien een leerling sociaal-emotioneel aanmerkelijk lager scoort dan de reguliere leerlingen is passende ondersteuning niet altijd mogelijk. Er kan dan besloten worden om een negatief advies te geven en te verwijzen naar ander (passend) onderwijs.