Skip to main content

Aanmelden nieuwe leerlingen schooljaar 2025 - 2026

AanmeldEN SCHOOLJAAR 2025-2026

Leerlingen kunnen worden aangemeld bij Oost ter Hout, de aanmelding wordt gedaan door de ouder(s)/verzorger(s). Vooraf vindt een intakegesprek plaats tussen ouder(s)/verzorger(s), toekomstige leerling, teamleider of ondersteuningsoördinator. Het intakegesprek is noodzakelijk om tot een goed gemotiveerde keus te komen. Tijdens het gesprek wordt over en weer informatie uitgewisseld (over de school, regels, en de leerling).

Aanmeldingsprocedure Oost ter Hout 2025-2026

Nieuwe leerlingen kunnen vanaf 1 november 2024 worden aangemeld. Dit geldt voor leerlingen die wonen in één van de volgende plaatsen: Haarlem, Aerdenhout, Heemstede, Zandvoort, Overveen, Bloemendaal, Velserbroek, Santpoort, Driehuis, IJmuiden, Velsen, Bennebroek, Vogelenzang, Hillegom, Lisse en De Zilk. Nieuwe leerling n uit overige woonplaatsen kunnen, voor zover er nog plaats is vanaf maandag 27 januari 2025 worden aangemeld.

Aankomend schooljaar zijn er 48 plekken te verdelen. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal er loting nodig zijn. Loting zal in eerste instantie plaatsvinden onder de aanmeldingen van leerlingen uit de overige woonplaatsen. De uiterste aanmelddatum is 31 maart 2025.

Oost ter Hout kent een Plusklas, hiervoor zijn slechts negen plekken beschikbaar. Aanmelden voor deze klas geschiedt op dezelfde wijze als hierboven beschreven. Leerlingen uit overige woonplaatsen kunnen hiervoor vanaf 27 januari 2025 aangemeld worden. Een verzoek tot een MDO-T voor een aanmelding voor de plusklas van een leerling uit de overige woonplaatsen wordt ook vanaf bovenstaande datum in behandeling genomen. Indien er in de Plusklas geen plaatsruimte meer is, is het mogelijk dat een leerling niet toegelaten wordt. Dit geldt als wij een leerling voldoende kunnen ondersteunen, maar alleen indien deze in een Plusklas zit.

Een aanmelding kan alleen plaatsvinden indien er een recente IQ test (niet ouder dan twee jaar) en recente didactische gegevens (niet ouder dan 6 maanden) aanwezig zijn ten tijde van de aanmelding. Oost ter Hout vraagt vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan bij het Samenwerkingsverband. Indien de tlv is afgeven door het Samenwerkingsverband, geeft dit aan dat de aangemelde leerling toelaatbaar is voor praktijkonderwijs. Dit betekent nog niet dat de leerling is aangenomen op Oost ter Hout. Na afgifte van het tlv beslist het bevoegd gezag van Oost ter Hout over de toelating van de leerling. Als na afgifte van het tlv nader onderzoek nodig is om te bekijken of Oost ter Hout aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling kan voldoen zal hierover contact opgenomen worden met de ouders. Wanneer na onderzoek blijkt dat Oost ter Hout niet in staat is te voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn wij verplicht een andere passende school voor de leerling te zoeken.

Indien u een nieuwe leerling wilt aanmelden, vragen wij u om een afspraak te maken. Dit kan telefonisch op 023-5290350 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij aanmelding is het tonen van een geldig paspoort/ID-kaart en het pasje van de zorgverzekering van uw kind/pupil noodzakelijk.

NIEUWE LEERLINGEN SCHOOLJAAR 2025 - 2026

Onderstaand alle leerlingen die wij voor schooljaar 2025-2026 welkom heten op Oost ter Hout, School voor Praktijkonderwijs.

Indien u de naam van uw kind/pupil hier niet terug leest, dan kan dit de volgende oorzaken hebben:

  • U heeft geen toestemming gegeven om de naam van uw kind/pupil op de website te plaatsen.
  • Het zorgteam doet nog onderzoek of de Oost ter Hout aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind/pupil kan voldoen.

Na de meivakantie ontvangt uw kind/pupil een uitnodiging om kennis te komen maken met de mentor en klasgenoten van volgend schooljaar.