Skip to main content

Arbeidsoriëntatie

Vanaf het begin van de schoolcarrière van de leerling wordt gewerkt aan de toekomst van de leerling.In de onderbouw wordt aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling, het zelfvertrouwen, de werkhouding en zelfstandigheid. In de bovenbouw zullen de leerlingen stage gaan lopen om zo bekend te worden met het arbeidsproces.

Het uiteindelijke doel is zelfstandige deelname aan de maatschappij. Daar hoort ook werk bij. Een geleidelijke overgang van school naar de werksituatie is voor de leerling belangrijk. Om dit te kunnen realiseren, is het noodzakelijk vanaf het begin het lesaanbod hierop af te stemmen.