Skip to main content

Winkelpraktijk

VERKOOP & CONSUMENT STAGEPLEKKEN IN WINKELS

Omdat veel leerlingen stageplekken hebben in winkels is verkoop & consument al jaren een noodzakelijk vak op Oost ter hout. Via een basisprogramma worden leerlingen voorbereid op een eventuele stageplek in een winkel. Op deze manier willen wij tegemoet komen aan de groeiende behoefte van goed winkelpersoneel.
De leerlingen van de tweede klas zullen gedurende het hele schooljaar twee uur per week het vak verkoop & consument krijgen. In dit jaar wordt de basis gelegd en begonnen met de theoretische lesmethode “Wat doe jij in de winkel” van Kiem* en de praktijkopdrachten van Protrade. Deze lessen worden in een speciaal ingericht lokaal gegeven. Dit lokaal bestaat uit een gedeelte waar de theorie besproken kan worden en uit een deel waar de praktijkopdrachten uitgevoerd kunnen worden.

"De lesmethode Kiem is een methode die bestemd is voor het praktijkonderwijs. De methode is ontwikkeld in samenspraak met het werkveld (KCHandel). Deze methode bereidt de leerlingen uiteindelijk voor op het examen Winkelmedewerker van Kenniscentrum Handel.""

VERKOOP EN VORMGEVING ALS PROFIELKEUZE

In het derde, vierde en vijfde leerjaar is het vak verkoop & consument een onderdeel van het profiel Verkoop en Vormgeving.
Leerlingen die interesse hebben om een beroep in deze richting te vinden of een vervolgopleiding in deze branche te gaan volgen, krijgen naast een passende stageplek 4 uur V&C in de 3de klas en 2 uur V&C in de 4/5 klas. Zij gebruiken een vervolg op de lesmethode Kiem waar zij in het tweede leerjaar mee zijn begonnen. In het boek zullen de leerlingen nu ook opdrachten tegenkomen die ze op hun stageplek moeten gaan uitvoeren.

Door de lesopbouw en het gebruik van de lesmethode Kiem zijn wij ervan overtuigd dat wij leerlingen op een goede manier kunnen voorbereiden op en kunnen begeleiden tijdens hun stage. De leerlingen die uitstromen naar een vervolgopleiding in de richting van de winkelpraktijk hebben gedurende drie jaar lessen gevolgd die aansluiten bij hun vervolgopleiding. De leerlingen die uitstromen naar werk in deze branche hebben op Oost ter Hout een gedegen voorbereiding op dit werk gehad en zullen derhalve beslagen ten ijs komen. Dit zal voor zowel de leerling als de werkgever een prettige wetenschap zijn.

BUITENOPDRACHTEN EN EXCURSIES IN WINKELS BEHOREN OOK TOT DE AKTIVITEITEN BINNEN HET VAK VERKOOP & CONSUMENT.