Skip to main content

Week van de mediawijsheid 10 t/m 17 november 2023


Vandaag (12 november) start de week van de mediawijsheid. Heel Nederland staat even stil bij de sterke invloed en het gebruik van sociale media.
Aankomende week besteden we tijdens de lessen van digitale geletterdheid extra aandacht aan het thema van dit jaar: #hierniet.
Online zijn we constant met elkaar in contact zonder er over na te denken. Met een scherm tussen ons in, is een kwetsende reactie snel geplaatst. Moeten we het altijd met elkaar eens zijn? Zeker niet. Kritische vragen stellen, commentaar geven of je mening uiten mag en houdt ons scherp. Maar er is een grens.
Op Oost ter Hout vinden we ook dat het anders moet. Daarom zeggen we tijdens de Week van de Mediawijsheid: #hierniet.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvandemediawijsheid.nl.

week van

hier niet

VTB (vrijetijds besteding)

Bij de vrijetijds besteding (VTB) op de vrijdagmiddag zit een groepje van 9 enthousiaste leerlingen uit klas 1 en 2. De VTB die zij volgen is paracord. Dit is koord dat o.a. gebruikt wordt in parachutes. Het is ook fantastisch touw om mee te knopen en te vlechten. De groep maakte sleutelhangers en armbanden voor zichzelf en er werden zelfs cadeautjes gemaakt voor familieleden en vrienden. 

20230929 141918

09-23

KIKID voorstelling

Jaarlijkse thema voorstelling van KIKID vindt weer plaats op 3 oktober a.s. 
Uit onderzoek onder jongeren blijkt dat het niet goed gaat met de mentale gezondheid van deze leeftijdsgroep. Veel meer jongeren, meer dan voorgaande jaren, geven aan dat ze zich somberder voelen, meer druk om te presteren voelen en dat ze zich eenzaam voelen terwijl ze altijd mensen om zich heen hebben. Hoe ga je met deze gevoelens om?
Over dit onderwerp gaan de leerlingen van klas 3 in gesprek met de jongerenacteurs van Kikid. De theatervoorstelling wordt gegeven op dinsdag 3 oktober.
Het doel is om de leerlingen bewuster te maken van hun zelfbeeld en hoe hun gedachten hun leven beïnvloeden. Dit helpt hen om sterker te worden en betere keuzes te maken. Ze komen er achter dat ze niet de enige zijn met deze gedachten, dat praten helpt en dat je hulp kunt zoeken.

 

10-23

Uitreiking Praktijkverklaring

Donderdagavond 13 juli was een trots moment voor alle docenten en leermeesters van onze leerbedrijven, maar vooral van de leerlingen van Oost ter Hout! Tijdens de stage samen met je leermeester en stagedocent leerdoelen afspreken, actie ondernemen, evalueren en soms bijsturen. Het was geen simpele opdracht. Maar hoe waardevol is het, dat wat onze leerlingen beheersen op mbo-niveau erkend wordt met een Praktijkverklaring. De 72 uitgereikte Praktijkverklaringen werden vol blijdschap in ontvangst genomen, in het bijzijn van hun familie. Zo waardevol! 

Hoe wij dit aanpakken? Voor elke leerling die succesvol stageloopt en voldoende scoort op de basale arbeidsvaardigheden van de competentiemeter, starten wij een Praktijkverklaringstraject. De stagedocenten van Oost ter Hout begeleiden dit proces. Er wordt in overleg met de leermeester besloten welke kwalificatiedossiers in het begeleidingsdocument worden opgenomen en het Praktijkverklaringstraject start. Het motiveert de meeste leerlingen, maar ook de leermeesters zijn blij met de handvaten die het begeleidingsdocument biedt. Een praktisch overzicht van wat een leerling moet leren, zoals dat hoort in het Praktijkonderwijs.

Sinds 2017 is Oost ter Hout actief op het gebied van de Praktijkverklaring er zijn inmiddels over al deze schooljaren 225 Praktijkverklaringen gehaald door de leerlingen van Oost ter Hout. Dit is uniek binnen het Praktijkonderwijs in Nederland volgens de adviseur Praktijkleren van het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Praktijkverklaring

07-23

Bezoek Cobra Museum

20230707 11250220230707 120949.pdf

Op vrijdag 7 juli j.l.  brachten de leerlingen van klas 4/5 Vormgeven & Verkoop een bezoek aan het Cobra Museum in Amstelveen. Hier maakten we kennis met Moderne Kunst. We kregen een hele leuke rondleiding langs de hoogtepunten in het museum en gingen ook nog even zelf aan de slag met schetsen.
We kunnen bijna niet wachten om een eigen 'Cobra Kunstwerk' te maken!

 07-07-23