Skip to main content

Lichamelijke opvoeding

LICHAMELIJKE OPVOEDING

Bij Lichamelijk Opvoeding staat bewegen met plezier centraal. Vanuit motivatie en enthousiasme kan er geleerd worden. Door het creëren van een veilige sfeer kan iedere leerling zijn of haar grenzen op zoeken en verleggen. Waar voor de ene leerling over de kop gaan een uitdaging is, is voor de andere leerling het verbeteren van de uithoudingsvermogen een groot doel. Naast de fysieke doelen, is er ook veel aandacht voor de onderlinge communicatie. Door de vele samenwerkingsopdrachten leren de leerlingen met elkaar een taak te volbrengen, leren zij verschillende rollen aan te nemen en kunnen zij zich aan elkaar optrekken.

We proberen ze te laten ervaren dat sporten bovenal gezond, maar ook leuk en belangrijk is voor een fitte toekomst. Tijdens de lessen maken de leerlingen onder andere kennis met de onderdelen uit de domeinen spel, turnen, dans, atletiek en zelfverdediging. In de wintermaanden worden de gymlessen in de gymzaal gegeven en in de warmere maanden, vinden de lessen op het sportveld plaats.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 hebben we een Sport & Voeding profiel. Binnen dit profiel wordt onder andere aandacht besteed aan het organiseren van activiteiten, lesgeven, EHBO en het vergroten van de kennis over het menselijk lichaam. Dit draagt bij aan het doel om leerlingen een kans te geven uit te stromen in deze richting.

FITNESS

Er is een fitnessruimte op school. Deze wordt door alle leerlingen gebruikt. De fitness heeft als doel om leerlingen fysiek sterker te maken, uithoudingsvermogen te vergroten en kennis mee te geven over hoe zij het beste met hun lichaam om kunnen gaan. Hierbij denkt Praktijkschool Oost ter Hout bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling ter voorbereiding op uitstroom werk.   

Buiten de normale lessen om is er in de onderbouw ook elke vrijdag een blokuur vrijetijdsbesteding. Als een leerling voor de sportieve onderdelen kiest, maakt hij/zij kennis met andere sporten dan die in de reguliere gymlessen worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan paardrijden en suppen, maar ook een bezoek aan jump skills valt onder de mogelijkheden.

Naast de gymlessen en het blokuur vrijetijdsbesteding zijn er in de onderbouw ook meerdere sportdagen per jaar. De jaarlijkse Oosterhoutloop wordt gelopen voor de herfstvakantie waarbij de hardlooptalenten zichzelf mogen bewijzen. Ook zijn er klassikale toernooien waarbij de klassen onderling de strijd met elkaar aan gaan. Zo staan de leerlingen bij het trefbaltoernooi en het poeierbaltoernooi tegenover elkaar om te de samenwerking van de klas tot uiting te laten komen.

In de bovenbouw wordt er sportoriëntatie aangeboden. Hierbij maken de leerlingen kennis met sporten die niet binnen de reguliere lessen worden aangeboden. Hieronder vallen bijvoorbeeld fitness, golf, schermen, kickboksen en yoga. Het doel is om de leerlingen te laten ervaren hoeveel sporten er bestaan en de leerlingen op die manier te motiveren een sport te vinden die bij hun past.

Lichamelijke opvoeding bestaat uit vele factoren. Gezonde beweging, plezier, samenwerken en grenzen verleggen zijn de belangrijkste doelen. Met elkaar bereiken we meer.