T: 023-5290350

 
 

Oost ter Hout is gelegen op een unieke plek langs de rivier het Spaarne en op een van de mooiste locaties van Haarlem, namelijk “De Haarlemmerhout”. De rustieke hofstede werd omstreeks 1632 gesticht door de Amsterdamse burgemeester Jan Corneliszoon Geelvinck (1579 - 1651), wat hij als buitenverblijf gebruikte. Dit geeft aan dat het huidige pand van de school wat op de lijst van monumentenzorg staat, 385 jaar oud is.

Na diverse eigenaren gehad te hebben, werd het pand in 1948 een school en wel het Coornhert Lyceum.  Na het vertrek van het Coornhert Lyceum heeft een aantal andere scholen gebruik gemaakt van de locatie, waarna “De Praktijkschool” in 1978 zijn intrek nam.

In 1970 gaf het Ministerie van Onderwijs toestemming om een Praktijkschool voor jongens te beginnen in Haarlem. Een jaar later volgde de oprichting van een Praktijkschool voor meisjes. Beide zelfstandige scholen fuseerden in 1978 en de nieuwe school kreeg de naam Oost ter Hout, school voor praktische vorming. Het schoolterrein is groot, groen en biedt voldoende ruimte aan de leerlingen. De school heeft een regionaal karakter. De leerlingen zijn niet alleen afkomstig uit Haarlem, maar ook uit andere regio’s en plaatsen (Bollenstreek, Haarlemmermeer, Amsterdam etc.).

Bijzondere data over het ontstaan en gebruik van “Buitenplaats Oosterhout”
De rustieke hofstede Oosterhout werd omstreeks 1632 gesticht door de burgemeester van Amsterdam Jan Corneliszoon Geelvinck (1579 - 1651).
1722 - 1734 Oosterhout wordt voor f 11.750,- carolusguldens overgedragen door de ervan van Geelvinck aan David Mattheus de Neufville, eigenaar van de aangrenzende hofstede “Spaarenhout”. (onze huidige buren)
1734 – 1735 Reynaldus van der linden kort eigenaar.
1735 Francois Lestevenon kocht voor f 11.000,- Oosterhout van de erven van der Linden.
1767 Jan Clifford bankier en schepen van Amsterdam kocht de buitenplaats voor f 29.800,-
1773 Jacob Feitama Willemsz eigenaar voor de som van f 30.600,-
1803 Marcus Broen Marcellusz eigenaar voor de som van f 30.250,-
1851 C. M baronesse van Hangest d’Yvoy eigenaresse .
1875 W.J.E. Smissaert eigenaar.
1880 Eliza de Wit eigenaar voor de som van f 40.000,-
1886 Wilhelm Cnoop Koopmans eigenaar voor de som van f 25.000,- (Dochter Louise Catharina getrouwd met de beroemde dichter Herman Gorter verbleven vaak op de Oosterhout. Hier heeft Gorter veel inspiratie opgedaan voor zijn gedichten.)
1897 P. Vermeulen landbouwer te Loon op Zand eigenaar voor de som van f 35.000,-
1899 R.A.M Grippeling eigenaar voor de som van f 45.200,-
1923 Paul Cassirer getrouwd met de bekende toneelspeelster Tilla Durieux werd eigenaar voor de som van f 75.00,-
1927 Bij de annexatie van 1927 kwam de Oosterhout eindelijk binnen de gemeente van Haarlem te liggen, waar het eigenlijk al in de 17 eeuw bij hoorde en niet bij Heemstede.
1939 Hospitaal voor Nederlandse militairen. Ook werden er ziekenzalen aangebouwd.
1940 Oosterhout gevorderd door de Duitsers.
1942 Door de vordering van hun schoolgebouw werd het eerste Christelijke Lyceum hier gevestigd en bleef daar tot eind 1945.
1948 Start van het Coornhert Lyceum alwaar de school uit 1955 vertrok om naar een nieuw gebouw te gaan op de Lyceumlaan te Haarlem.
1955 Karel van Mander Lyceum die later na een fusie met het Lourens Costerlyceum (voorheen H.B.S.-A en B) en de Ketelaar MULO het Spaarne Lyceum werd.
1978 Oprichting van “Oost ter Hout, school voor praktische vorming” na fusie tussen de jongens en meisjes praktijkschool.
2014-2015 Grootschalige verbouwing en nieuwbouw van de school .

 

Ga naar boven

onderlijn