Skip to main content

Interne stage

Om de geleidelijke overgang van school naar stage zo effectief mogelijk te maken, wordt er vanaf klas 2 gewerkt aan de ontwikkeling van de vereiste arbeidscompetenties.

Alle leerlingen uit klas 2 lopen een aantal weken per jaar interne stage. Onder begeleiding van de interne stagebegeleider ontwikkelen de leerlingen een juiste arbeidshouding, de basisvaardigheden, sociale vaardigheden en praktische vaardigheden. Deze stage vindt plaats in de school. Dit stelt de leerling straks in staat om in klas 3 te starten met een passende stage.

Dit betekent dat de leerling niet deelneemt aan de gewone lessen maar met een klein groepje een eigen programma binnen de school volgt. Op deze wijze wordt er op een veilige manier geoefend en gewerkt aan de algemene arbeidscompetenties. In kleine stappen en gediffentïeerd op niveau, leren de leerlingen een opdracht uit te voeren en deel te nemen aan het groepsproces.

Stappen

In kleine stappen leren de leerlingen een opdracht uit te voeren en deel te nemen aan het groepsproces zodat een juiste arbeidshouding wordt aangeleerd. Competenties zijn onder andere, initiatief nemen, het zelfstandig oefenen van een opdracht, om hulp durven vragen, samenwerken en collegiaal zijn. Natuurlijk hoort er ook het samen eten van een broodje bij. 


Presentatie

We werken o.a. aan beleefdheid, luisteren, met twee woorden spreken, persoonlijke hygiëne, rechtop staan, netjes aan tafel zitten, iemand aankijken als je praat, respect hebben voor de ander en je fatsoenlijk gedragen.

Houding en gedrag

Hoe gedraag ik me binnen de school. Kan ik op een rustige manier mijn opdracht doen. Incasseringsvermogen oefenen o.a. door ook minder leuke opdrachten uit te moeten voeren. 

Zelfstandigheid

Vrije situaties zijn momenten dat de interne stagebegeleider niet daadwerkelijk aanwezig is bij een uit te voeren opdracht. Leerlingen werken in 2-tallen aan een opdracht. Er wordt bekeken hoe de leerling zich gedraagt. Hoe is houding en gedrag, wordt er netjes gewerkt. Lukt het om op een fatsoenlijke en verantwoordelijke manier door de school te lopen. We werken met een vaste dagindeling, dat geeft structuur en bevordert het leerproces.

 

 

Gedrag in een vrije situatie

Vrije situaties zijn momenten dat de interne stagebegeleider niet daadwerkelijk aanwezig is bij een uit te voeren opdracht. Leerlingen werken in 2-tallen aan een opdracht. Er wordt gekeken hoe de leerling zich gedraagt. Hoe is houding en gedrag, wordt er netjes gewerkt. Lukt het om op een fatsoenlijke en verantwoordelijke manier door de school te lopen. We werken met een vaste dagindeling, dat geeft structuur en bevordert het leerproces.

De Toetsing

We werken aan de hand van Competentiemeter die bij alle vakken op school wordt ingezet. De leerdoelen uit de Competentiemeter wordt gedurende alle stagejaren gebruikt. De leerling gaat in de 1e interne stage week oefenen met stage-brede leerdoelen vanuit zijn eigen stage agenda. In de 2e interne stage week start de leerling met zijn persoonlijk leerdoelen. Op deze manier is de leerling eigenaar van zijn eigen leerproces.

Eindbeoordeling

Naast de interne stage worden ook de volgende lesactiviteiten ingezet:

  • SoVa training (sociale vaardigheden)
  • Sollicitatietraining
  • Veilig op stage (lesmethode met certificaat)
  • VCA (landelijk erkend veiligheidscertificaat)
  • Alle praktijkvakken

Tijdens de AVO lessen wordt er voorlichting gegeven over stage. Wat is stage, waarom loop je stage, waarom is het belangrijk, wat voor problemen kun je tegenkomen, wat kan het bedrijf van jou verwachten, wat zijn de regels enz.
Aan het eind van het tweede schooljaar maken alle leerlingen een digitale beroeps interessetest. 
De externe stagebegeleider bespreekt samen met de interne stagebegeleider alle leerlingen van klas 2 en krijgt advies van de mentor en praktijkdocenten.
De uitkomsten van deze test en de adviezen vormen samen de basis voor een intakegesprek en het matchen van de leerling met een bedrijf in het 3e leerjaar.

Aanvullende voorbereiding

Naast de interne stage worden ook de volgende lesactiviteiten ingezet:

  • SoVa training (sociale vaardigheden)
  • Sollicitatietraining
  • Veilig op stage (lesmethode met certificaat)
  • VCA (landelijk erkend veiligheidscertificaat)
  • Alle praktijkvakken

AVO

Tijdens de AVO lessen wordt er voorlichting gegeven over stage. Wat is stage, waarom loop je stage, waarom is het belangrijk, wat voor problemen kun je tegenkomen, wat kan het bedrijf van jou verwachten, wat zijn de regels enz.
Aan het eind van het tweede schooljaar maken alle leerlingen een digitale beroeps interessetest. 
De externe stagebegeleider bespreekt samen met de interne stagebegeleider alle leerlingen van klas 2 en krijgt advies van de mentor en praktijkdocenten.
De uitkomsten van deze test en de adviezen vormen samen de basis voor een intakegesprek en het matchen van de leerling met een bedrijf in het 3e leerjaar.